3747

O przedszkolu

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w przedszkolu odbywają się w trzech grupach wiekowych:
PSZCZÓŁKI (3 lata - grupa liczy 12 dzieci)
LIMONKI (4 lata - grupa liczy 12 dzieci)
BIEDRONKI (od 5 do 6 lat - grupa liczy 16 dzieci)
Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego oraz rytmiki.

Baza:
Nasze przedszkole mieści się w lokalu o ogólnej powierzchni użytkowej 153m². Na dole (od strony parku) usytuowane są: pomieszczenie socjalne, zmywalnia oraz kuchnia. W górnej kondygnacji (wejście od strony tarasu) znajdują się trzy sale zabaw estetycznie urządzone w trzech kolorach pastelowych (żółty, zielony i niebieski). Każda sala dysponuje łazienką z oddzielnymi kabinami i umywalkami dla dziewczynek i chłopców. Przy wejściu głównym - gabinet dyrektora, duża szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia socjalne. Niewątpliwym atutem naszego przedszkola jest duży taras drewniany (przyjazny dziecku), który stanowić będzie dla ,,maluchów” salę letnich zabaw.
Placówka spełnia wszystkie normy i przepisy Unii Europejskiej gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki do przebywania dla dzieci. Wyposażenie przedszkola posiada odpowiednie atesty oraz pozytywne opinie stacji sanitarno-epidemiologicznej i straży pożarnej.

Założenia:
• Cele i zadania przedszkola realizujemy w oparciu o nową podstawę programową MEN.
• Tworzymy optymalne warunki rozwoju: nauczyciele, oraz uzupełniający zajęcia specjaliści, pracują w małych zespołach w zależności od potrzeb rozwojowych i oczekiwań dziecka.
• Wspieramy wiedzę, umiejętności i postawy dziecka poprzez nowoczesne i przyjazne metody pracy, współpracujemy z rodzicami.
• Rozwijamy uzdolnienia, pomagamy znaleźć każdemu jego mocne strony.
• Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

Naszą kadrę pedagogiczną stanowi sześć nauczycielek posiadających pełne kwakifikacje zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczycielki te posiadają szedroką wiedzę i umiejetności pedagogiczne.

Awans zawodowy nauczycieli:
• nauczyciel dyplomowany - 2
• mauczyciel mianowany    - 0
• nauczyciel kontraktowy   - 4
• nauczyciel stażysta           - 0

Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego oraz rytmiki.
Rodzice nie ponoszą związanych z tym dodatkowych kosztów.JĘZYK ANGIELSKI :

- Grupy PSZCZÓŁKI i LIMONKI - zajęcia prowadzi Pani mgr Olga Buczyńska wg programu Magdaleny Kębłowskiej realizowanego przez Szkołę Językową OKAY Junior.
- Grupa BIEDRONKI - zajęcia prowadzi Pani mgr Karolina Duda wg programu "Kraina Baśni"

RYTMIKA - wszystkie grupy :

Zajęcia prowadzi Pani mgr Agniesza Jurczyk

 

 

logoOŚRODEK WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA  „DELFIN”

32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 5 lok.6
NIP 637 21 45 867
REGON OŚRODKA 12 09 32 305
REGON PRZEDSZKOLA 12 27 02 839
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Nr 08 8450 0005 0050 0555 1116 0001